جمعه 19 خرداد 1402

کنترل های لازم برای کشت کلزا

- ویژه -spot_img

برای کشت و به عمل آوردن بهتر بذر کلزا توجه به عملیات و اقداماتی ضروری است؛ در ادامه به معرفی کنترل های لازم برای کشت کلزا خواهیم پرداخت.

کنترل زراعی

شخم، آبیاری قبل از کاشت، رعایت تناوب زراعی و آیش، سله شکنی و کولتیواتور زدن در حین نمو گیاهان، انتخاب ارقام سازگار و سریع الرشد، کشت در تاریخ مناسب، میزان بذر مناسب، روش کاشت و کود دهی از جمله روش ها زراعی است که برای کنترل علف های هرز بکار گرفته می شود. بسیاری از گونه های علف هرز در جذب مواد غذایی اضافه شده به عنوان کود نسبت به گیاهان زراعی برتری دارند لذا مدیریت کود از جهت میزان، نوع و زمان مصرف بعنوان یک جزء مهم در این برتری می تواند مدنظر قرار گیرد.

آبیاری زمین قبل از کاشت سیب سبز شدن درصد زیادی از جمعیت علف های هرز می گردد، بطوریکه با انجام عمليات زراعی در زمان تهیه بستر کشت می توان نسبت به از بین بردن آنها اقدام کرد. این روش بخصوص برای غلات خودرو چون گندم و جو در مزارع کلزا بسیار مؤثر است.

کنترل مکانیکی

روش های مکانیکی ساختار تکنولوژی جدید کنترل علف های هرز هستند. از وجین علف های هرز با دست تا عملیات شخم یا ماشین هایی همچون کولتیواتورها جزء این روش قلمداد می شوند. روش های وجین دستی، شخم، قطع کردن، مالچ، غرقاب کردن، آتش زدن و حرارت دهی جزء روش های کنترل مکانیکی می باشند. اگر چه استفاده مکرر از روش های مکانیکی در برخی موارد موجب آسیب به گیاه زراعی می شود.

کنترل بیولوژیکی

کنترل بیولوژیکی علف های هرز استفاده از دشمنان طبیعی برای مقابله با علف های هرز به منظور کاهش جمعیت علف های هرز تا سطح قابل قبول اقتصادی است. در سال های اخیر مفهوم کنترل بیولوژیکی به اندازه ای عمومیت یافته است که از دیدگاه عمومی این روش به عنوان روش علمی قابل دسترس می تواند جایگزین آفت کش ها و علف کش ها شود.

کنترل شیمیایی

در این روش با استفاده از مواد شیمیایی به طور انتخابی به از بین بردن انواع بخصوص از علف های هرز اقدام می شود. موفقیت علف کش های شیمیایی در کنترل علف های هرز تا حد زیادی به زمان، نسبت و روش استفاده از آنها بستگی دارد. اگر چه استفاده از مواد شیمیایی و علف کش ها در بسیاری از موارد تنها راه مبارزه سریع، مؤثر و علمی با علف های هرز به شمار می روند، (شکل17) اما مطالعات نشان داده اند کاربرد سموم شیمیایی به تنهایی به دلیل تنوع گونه های علف هرز، دوره های متفاوت رشد، سازوکارهای تحمل به سموم علف کش در این گونه های گیاهی و همچنین آلودگی محیط زیست امکانپذیر نیست.

کنترل تلفیقی

کنترل تلفیقی علف های هرز، مدیریت مبارزه با علف های هرز با استفاده از ترکیب روش های زراعی، مکانیکی و شیمیایی است. بکارگیری روش های کنترل تلفیقی علف هرز، مبارزه کارآمدتر با این گونه های گیاهی را به همراه دارد.

تلفیق کولتیواسیون بین ردیف ها (روش مکانیکی) و مصرف علف کش (کنترل شیمیایی) ضمن دستیابی به عملکرد مطلوب در گیاه کلزا نیاز به مصرف علف کش ها را کاهش می دهد. بهترین کنترل علف های هرز با استفاده از سموم پیش از کاشت و استفاده از کولتیواسیون در زمان های ۳۰ تا ۶۰ روز پس از سبز شدن کلزا به دست آمد. علف های هرز باریک برگ می توانند خسارت زیادی به کلزا وارد نمایند به طوریکه کنترل آنها می تواند عملکرد کلزا را تا ۸۰٪ افزایش دهد. باریک برگ کش های ثبت شده فوکوس (۲ لیتر در هکتار)، گالانت سوپر (۷۵٪ ليتر) و علفکش جدید پنتر از 1.5- 2 لیتر) توانستند به تنهایی و یا به همراه ترفلان علف های هرز باریک برگ را به خوبی کنترل نمایند.

تیمار ترفلان2.5 لیتر+ لونترل 0.8  لیتر + گالانت سوپر 0.75 لیتر و تیمار لونترل 0.8  لیتر و گالانت سوپر0.75 لیتر، بهترین تیمارها در کنترل علف های هرز کلزا بودند. علفکش بوتیزان تاپ علف های هرز مزارع کلزا را به مراتب بهتر از علفکش های ترفلان + گالانت سوپر کنترل می نماید و در بالا بردن عملکرد کلزا نیز تاثیر فراوان دارد. لذا کاربرد این علفکش تا مقادیر2.5 و ۳ لیتر در هکتار را در مرحله پیش رویشی کلزا توصیه کردند. جهت کنترل بعضی از علف های هرز پهن برگ نظیر ماشک، شبدر، یونجه وحشی، انواع کنگر، کاهو وحشی، بارهنگ، جعفری وحشی و انواع علف هفت بند توصیه می شود که از علف کش لوترل به میزان ۶۰۰ – ۸۰۰ میلی لیتر در هکتار زمانی که علف های هرز حدود ۱۰ سانتی متر می باشند، استفاده گردد. علف کش بوتیزان استار به میزان2.5  لیتر در هکتار بعد از کاشت و قبل از سبز شدن کلزا می تواند در کنترل طیف وسیعی از علف های هرز نازک برگ و پهن برگ به ویژه علف های هرز هم خانواده کلزا موثر واقع شود.

جدیدترین‌ها

- ویژه -spot_img

جدیدترین‌ها

ارسال دیدگاه

لطفا دیدگاه خود را وارد کنید!
لطفاً نام خود را وارد کنید