یکشنبه 23 مرداد 1401

 مشخصات مرفولوژیکی و فیزیولوژیکی

- ویژه -spot_img

 مقاومت به ترکیدگی، استحکام و نیز مقاومت در برابر سرما، زودرسی، دیررسی، کوتاه بودن ساقه، کم شاخ وبرگی، تعداد بالای خورجین در هر گیاه، میزان بالای وزن هزار دانه نیز از اهداف اصلاح کلزاست.

گونه های مجاز

در کشاورزی ارائه مواد اوليه جدید برای اصلاح مانند دیگر گیاهان باید از طریق اداره اصلاح بذر صورت پذیرد. برای این منظور در هر کشور اروپایی ۶ تا ۸ محل اصلاحی جهت آزمایش های اولیه در ۱۰ تا ۱۳ مکان در نظر گرفته شده است.

در سال ۲۰ تا ۳۰ درصد آزمایشات جدید اصلاحی انجام می شود. در این رابطه سلکسیون باید به طور جدی انجام شود و آزمایش های ارزیابی باید کاملا بدون استفاده از قارچ کش باشد. علاوه بر آن لازم است به صفاتی چون مقاومت در برابر سرما و دیگر صفات توجه نمود، که در خاتمه می توان فقط ۲ تا ۶ ماده جدید اصلاحی در برنامه سالیانه اصلاحی به کار گرفت.

کشاورزان عملا اشتياق دارند که هر چه زودتر مواد جدید اصلاحی در اختیارشان قرار گیرد. برای یک هکتار آزمایش تکثیری جهت ۳۰۰۰ کیلوگرم محصول، ۵ کیلوگرم در هکتار بار لازم است که بعدا محصول به دست آمده برای ۶۰۰ هکتار زیر کشت کافی است. برای ایجاد اصلاحات جدید و تولید واریته های مناسب لازم است آزمایش های بیشتری انجام شود.

امید است که در سال های بعدی گام های بهتری در جهت اصلاح کلزا برداشته شود. برای این منظور آزمایش های دقیق تری لازم است.

منبع:کتاب کلزا (کاشت، داشت، برداشت)

جدیدترین‌ها

- ویژه -spot_img

جدیدترین‌ها

ارسال دیدگاه

لطفا دیدگاه خود را وارد کنید!
لطفاً نام خود را وارد کنید