شنبه 12 آذر 1401

زمان کاشت کلزا در اصفهان

- ویژه -spot_img

زمان کاشت کلزا در اصفهان به شرح زیر است:

زمان کاشت کلزا در اصفهان

آخرین زمان کاشت کلزا در اصفهان با احتمال

نام استاننام ایستگاه20%50%80%90%95%99%
اصفهان خوانسار30 شهریور27 شهریور 23 شهریور 22 شهریور 20 شهریور 18 شهریور
اصفهان فریدونشهر22 شهریور 19 شهریور 17 شهریور 16 شهریور 15 شهریور 14 شهریور
اصفهان نجف آباد17 مهر 14 مهر 12 مهر 10 مهر 9 مهر 8 مهر
اصفهان سمیرم2 مهر 30 شهریور 27 شهریور 25 شهریور 24 شهریور 21 شهریور
اصفهان میمه28 شهریور 25 شهریور 23 شهریور 22 شهریور 21 شهریور 20 شهریور
اصفهان شهرضا7 مهر 4 مهر 1 مهر 31 شهریور 30 شهریور 28 شهریور
اصفهان گلپایگان8 مهر 5 مهر 1 مهر 31 شهریور 29 شهریور 27 شهریور
اصفهان نائین21 مهر 16 مهر 12 مهر 10 مهر 8 مهر 4 مهر
اصفهان اردستان29 مهر 24 مهر 20 مهر 18 مهر 16 مهر 13 مهر
اصفهان داران26 شهریور 24 شهریور 22 شهریور 21 شهریور 20 شهریور 19 شهریور
اصفهان نطنز14 مهر 10 مهر 6 مهر 4 مهر 3 مهر 31 شهریور
اصفهان کبوتر آباد13 مهر 11 مهر 9 مهر 7 مهر 6 مهر 4 مهر
اصفهان اصفهان(فرودگاه)10 مهر 8 مهر 6 مهر 4 مهر 2 مهر 28 شهریور
اصفهان خور و بیابانک6 آبان1 آبان26 مهر 24 مهر 22 مهر 19 مهر
اصفهان کاشان27 مهر 23 مهر 19 مهر 17 مهر 15 مهر 12 مهر
اصفهان اصفهان(ازن سنجی)17 مهر15 مهر 12 مهر 11 مهر 10 مهر 8 مهر

جدیدترین‌ها

- ویژه -spot_img

جدیدترین‌ها

ارسال دیدگاه

لطفا دیدگاه خود را وارد کنید!
لطفاً نام خود را وارد کنید