شنبه 5 فروردین 1402

 تولید محصول در آزمایش های صحرایی

- ویژه -spot_img

میزان تولید محصول در واحدهای مختلف کشاورزی معمولا متفاوت است. تفاوت محصول کلزا با تغییرات آب و هوایی نیز نوسان دارد. در هر حال برای تولید محصول مناسب در یک کشت موفق تثبیت عوامل لازم بسیار مهم است. در کشت مناسب میزان محصول می تواند ۱۰-۸ تن دانه در هکتار افزایش یابد.

البته این موفقیت می تواند با به کارگیری اطلاعات جدید حاصل شود. علاوه بر آن مصرف علف کش ها در زمان کاشت، قارچ کش ها، حشره کش ها و تغذیه گیاه، استفاده از کود سبز، مصرف عناصر کمیاب و گوگرد در تولید محصولی با کیفیت و کمیت مناسب مؤثر است.

در یک کشت موفق انتخاب رقم های پرمحصول و نیز استفاده از تکنیک های مناسب کشت در تولید بی اثر نیست. معمولا کشت کلزا حداکثر ۴ تا ۵ سال یک بار می تواند انجام شود. در این مورد باید به زمان کاشت، میزان محصول و مراتب مربوط به داشت و برداشت توجه نمود. البته مدیریت خوب نیز در این راه مؤثر است.

به طور کلی، در یک شکل موقت در کلزا تولید محصول تا ۱۰ تن در هکتار مناسب و اقتصادی است. میزان محصول در زمین های مختلف3-3.6  تن در هکتار و گاهی تا 4-4.8 تن در هکتار می رسد. در بعضی از شرایط خیلی مناسب در فرانسه حتی میزان محصول به ۱۰ تن دانه در هکتار رسیده است.

اطلاعات به دست آمده از نتایج آزمایشات:

برای به دست آوردن محصول بالا یعنی بیش از ۴ تن در هکتار باید به سه نکته توجه نمود:

  1. تعداد گیاه باید در زمان برداشت محصول ۸۰-۴۰ عدد در متر مربع باشد. در تراکم باز به خاطر به هم ریختن وضع کاشت و داشت نمی توان محصول زیادی توقع داشت. البته حالت عکس آن یعنی تراکم تنگ نیز میزان محصول را کاهش دهد.
  2. گیاهان افراشته برخلاف گیاهان روی هم خوابیده محصول بیشتری تولید می کنند. البته در اینجا به خاطر هدر نرفتن محصول، برداشت زودتر از موعد انجام می شود.
  3. رعایت زمان مناسب با کاشت نیز باعث افزایش محصول می شود، به طوری که با عقب افتادن ۱۴ – ۱۲ روز از زمان کاشت در یک آزمایش به طور متوسط در مدت ۱۱ سال مقدار زیادی محصول کاهش یافته است. البته شرایط آب وهوایی زمستانی نیز می تواند در میزان محصول تأثیر داشته باشد.
3 2  تولید محصول در آزمایش های صحرایی

منبع:کتاب کلزا (کاشت، داشت، برداشت)

جدیدترین‌ها

- ویژه -spot_img

جدیدترین‌ها

ارسال دیدگاه

لطفا دیدگاه خود را وارد کنید!
لطفاً نام خود را وارد کنید