شنبه 5 فروردین 1402

تولید بذر

- ویژه -spot_img

میزان تولید بذر در کلزا یکی از اهداف مهم به شمار می آید. به سبب ضریب تکثیر برای یک هکتار تولید بذر لازم است ۵۰۰ تا ۱۰۰۰ هکتار سطح زیر کشت در نظر گرفته شود. با توجه به تغییر رقم یک صفر به دوصفر لازم است سطح تولید بذر را به خاطر عوامل ذکر شده افزایش دهیم.

  1. به دلیل کاهش درصد مواد اولیه
  2. چون اصلاح گران کلزا در حال حاضر در اروپا صدور رقم دو صفر را ترجیح می دهند، لازم است برای صادرات بذر دو صفر زیادتری تولید گردد.
  3. با عوض شدن ارقام کلزای یک صفر به دوصفر، امروزه محاسبات مربوط به تولید بذر مطمئن تر به نظر می رسد.
  4. لازم است همیشه در بذر میزان گلوکزینولات کنترل شود.
  5. ذخیره تولید بذر با کیفیت مناسب برای همیشه برای بازار آماده باشد. تولید بذر در حال حاضر در اروپا در مکان های معینی متمرکز شده است.

موفقیت در تولید بذر برای کشاورز بسیار مهم است. در این زمینه باید به نکات مربوط به کاشت و داشت و برداشت از نظر شناسایی بذر و بررسی مزرعه توجه شود.

علاوه بر آن به جریان های مربوط به غیر خودلقاحی در کلزا نیز باید توجه شود. اصولا امکان دورگ گیری های زیادی می تواند بین کلزا و انواع کلم ها، شلغم روغنی، ترب روغنی، تربچه و کلم های علوفه ای انجام شود. گرچه دو رگ گیری های خارجی در تراکم کلزا کاملا قابل شناسایی است، برای به دست آوردن کیفیت های ژنتیکی مناسب واحدهای اصلاحی وظایف مشکلی را به عهده دارند.

منبع:کتاب کلزا (کاشت، داشت، برداشت)

جدیدترین‌ها

- ویژه -spot_img

جدیدترین‌ها

ارسال دیدگاه

لطفا دیدگاه خود را وارد کنید!
لطفاً نام خود را وارد کنید