چهارشنبه 12 بهمن 1401

بیماری پژمردگی (ورتیسلیوم دالی)

- ویژه -spot_img

این بیماری نیز در اثر تراکم زیاد کلزا ظاهر می شود. در آزمایش هایی که ما کووسکی در مورد تناوب کلزا انجام داده، مشاهده شده است که بین تراکم کلزا پاییزه در تناوب و بیماری های قارچی رابطه نزدیک وجود دارد. البته گسترش این بیماری نسبت به تغییرات آب و هوایی متفاوت است. به طوری که در بعضی نقاط به طور متوسط کاهش محصول توسط بیماری قارچی تا ۱۵ درصد رسیده است.

در آب و هوای نامناسب تر نیز این درصد افزایش می یابد. بنابراین در صورت رعایت تناوب می توان تعداد زیادی از آلودگی های بیماری زا را کاهش داد. به خصوص ورتیسیلیوم دالی، اسکلروتينيا اسكلروتیورم و پومالینگام با قرار گرفتن کلزای پاییزه در تناوب مناسب به طور حتم میزان محصول افزایش پیدا خواهد کرد. تراکم ۳۳ درصد کلزا در تناوب باعث افزایش آلودگی های مختلف خواهد شد.

منبع:کتاب کلزا (کاشت، داشت، برداشت)

جدیدترین‌ها

- ویژه -spot_img

جدیدترین‌ها

ارسال دیدگاه

لطفا دیدگاه خود را وارد کنید!
لطفاً نام خود را وارد کنید