یکشنبه 23 مرداد 1401

انواع دوصفر

- ویژه -spot_img

با توجه به گسترش بذرهای روغنی و پروتئینی در مجمع کشاورزی اروپایی، متوجه شدند که کنجاله گلوکزینولات دار کلزا در بازار فروش مشکل ایجاد می کند. از این جهت تحقیقات در مورد تولید ارقام كم اسیداروکا و گلوکزینولات شروع شد؛ به طوری که رقم لیبرادور برای اولین بار در سال ۱۹۸۱ به عنوان یک رقم جدید معرفی گردید.

با پیشرفت تحقیقات در سطح وسیع در آلمان، عملا از سال ۱۹۸۷ ارقام مورد استفاده اغلب از نوع دو صفر بوده است و این ارقام در انگلستان و فرانسه نیز گسترش یافت. با تغییر رقم های یک صفر به دو صفر مثل ليبرادور که دارای گلوکزینولات بسیار کم می باشد و نیز از نظر رشد و نمو، گلدهی، مقاومت به سرما و محصول زیاد مورد تأیید است، امروزه اغلب از این واریته استفاده می کنند.

بذرهای خشک شده در هوای آزاد با ۲۰ مومول گلوکزینولات در گرم عملا قابل اطمینان نیست. البته برای تعیین میزان گلوکزینولات روش های تجزیه ای مختلفی وجود دارد. تغییرات گلوکزینولات به تغییر آب و هوایی نیز بستگی دارد.

به این ترتیب کشاورزان در آینده تعیین خواهند کرد که چه میزان گلوکزینولات از نظر تعیین کیفیت در محصول باید موجود باشد. در هر حال میزان گلوکزینولات در بذر باید پایین تر از ۲۰ مومول در گرم باشد. میزان گلوکزینولات ۵۰ مومول با مصرف میزان معینی از گوگرد تا حدودی کاهش می یابد. البته استفاده بیش از حد این عنصر گرچه تأثیراتی در محصول نیز دارد، پیشنهاد نمی شود.

5 1 انواع دوصفر
6 1 انواع دوصفر

منبع:کتاب کلزا (کاشت، داشت، برداشت)

جدیدترین‌ها

- ویژه -spot_img

جدیدترین‌ها

ارسال دیدگاه

لطفا دیدگاه خود را وارد کنید!
لطفاً نام خود را وارد کنید