جمعه 19 خرداد 1402

کلزا, یکی از گیاهان دانه روغنی مهم در مناطق معتدل بوده و دارای طیف نسبتاً وسیعی از سازگاری اقلیمی است.

جدیدترین‌ها

بخش ویژه